"OBALA I LUČICE" d.o.o. - Zadar
POČETNAO NAMAPARKINGPAUK SLUŽBAPLAŽEUČESTALA PITANJAKONTAKT
Parking
Parking se ne naplaćuje nedjeljom i blagdanom, osim od 1.07. do 31.08.

U svim zonama je naplata
od 1.10. - 30.04.:
od 08.00 do 16.00
Subotom: 08:00 do 14:00

od 1.05. - 30.09.:
od 08.00 - 22.00 sati.

m-parking
Platite parkiranje mobilnim telefonom na brojeve:
I. ZONA
708231
II. ZONA
708232
III. ZONA
708233
IV. ZONA
708234
Petrčane
708230
AVVERTENZA PER TUTTE LE INFRAZIONI COMMESSE DA VEICOLI CON TARGA ITALIANA


ALLGEMEINE HINWEISE IN BEZUG AUF DIE NICHTERFÜLLUNG DER ZAHLUNGSPFLICHT DER PARKGEBÜHR FÜR FAHRZEUGE MIT DEUTSCHEN KENNZEICHEN


BLAGAJNA
RADNO VRIJEME
pon-pet 8-14
subotom od 8-12
Blagajna, Medulićeva 2, Zadar
 
 
Plan nabave 2015 (PDF)

Plan nabave 2014 (PDF)

Plan nabave 2013 (PDF)Plan nabave 2012
T.D.» OBALA I LUČICE » d.o.o.
23000 Zadar, Andrije Medulića 2/2
Tel./Fax.: 023/316-924
Blagajna: 023/213-035
OIB: 92410865062

Ž.R. NOVA BANKA 2407000-1100037104
ERSTE BANKA 2402006-1100092834
RAIFFEISEN 2484008-1101120245

Broj:01- 2245
Zadar, 28.12.2011.
 
O D L U K A


Ovom odlukom direktor tvrtke TD „Obala i lučice“ d.o.o. , Andrije Medulića 2/II, Zadar, Eduard Duka, dipl. oecc., objavljuje plan nabave za 2012. godinu a koja će se izvesti u zadanim okvirima vlastitim sredstvima prema Zakonu o javnoj nabavi NN 110/07 i 125/08).

Predviđeni radovi iz javne nabave–usluge su nabava pauk vozila istih ili jačih gabarita (teh. karakteristika). Novo pauk vozilo će se nabaviti isključivo ako pravilnikom i uvjetima i načinu obavljanja poslova premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila bude to i uvjet za obavljanje gore opisanih poslova. Cijena novog pauk vozila sa opremom kreće se od 950.000,00-1.000.000,00 kuna bez PDV-a.


Predviđeni radovi i usluge iz male nabave prema Zakonu o Javnoj nabavi NN 110/2007, a sukladno članku 13. i 16. stavak 2. točka 2. za 2012. godinu su:
 • 1. Ugovorene usluge o zastupanju u:

  A) Pravnim predmetima i poslovima naplate računa parkiranja u gradu Zadru. (CPV 74111200-2). (Predviđena vrijednost usluge iznosi više od 70.000,00 kuna).

  A) Ugovorene usluge o zastupanju u pravnim predmetima naplate računa kod premještanja vozila pauk vozilom i blokiranje lisicama nepravilno parkiranih vozila kao i neregistriranih vozila na području grada Zadra. (CPV 74111200-2). Predviđena vrijednost usluge iznosi više od 70.000,00 kn).

 • 2. Godišnja nabava i isporuka uredskog materijala i parking kartica po zonama parkiranja za potrebe tvrtke (CPV 22800000-8). Predviđena vrijednost robe i usluge iznosi 225.000,00 kn).

 • 3. Usluga čuvanja deponija (prostor za odlaganje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te dotrajalih i napuštenih vozila)-CPV-74613000-9. Predviđena vrijednost prema ranijim ugovorima iznosi 180.000,00 kn.

 • 4. Nabava rezervnih djelova za aparate za parkiranje te djelove za parkirnu rampu kao i nabava potrošnog materijala za iste, trake, lampe..... Predviđena vrijednost iznositi će 205.000,00 kuna.

 • 5. Nabava parkirnih automata 4 kom. (predviđena vrijednost nabave 260.000,00 kn)

 • 6. Nabava kamera (predviđena vrijednost nabave 140.000,00 kn)

 • 7. Nabava sustava naplate s rampama (nabava dvije rampe-predviđena vrijednost 400.000,00 kn)

 • 8. Izvansudska naplata potraživanja

 • 9. Nabava transportnog vozila.


POPIS RADOVA I USLUGA DO 70.000,00 KUNA ZA KOJE SE NEĆE OTVARATI JAVNA NABAVA ZA 2012. GODINU. (Izdati će se narudžbenica uz odluku i pregled svih radova i usluga).

 • 1. Održavanje, postavljanje i obilježavanje vertikalne signalizacije na pripadajućim parkiralištima grada Zadra (1.,2.,3. i 4.zona).

 • 2.Održavanje, postavljanje i obilježavanje horizontalne signalizacije na pripadajućim parkiralištima grada Zadra. (1.,2.,3. i 4. zona).

 • 3. Zemljani radovi, tamponiranje i poravnanje strojem minimalno 1 puta godišnje.

 • 4. Uređenje rubnika (kosa betonska podloga) za prilaz parkingu

  A) Ul. Krešimira Ćosića (parking u Foši, 2. parkirna zona, površina 1600 m2).
  B) Parking , donji dio zemljani kod sv. Marije u Zadru (2.parkirna zona-300m2)
  C) Atletski stadion u Zadru-4.parkirna zona naplate 720m2.
  D) Uređenje parkinga na Petrčanima i postava tende za hlad. (Posebna zona parkiranja-vangradska).
  E) Postava-ugradnja parkirne rampe na Atletskom stadionu

 • 5. Usluga održavanja računalne opreme za 2012. godinu CPV-50312000-5. Predviđena vrijednost usluge iznosi 24.000,00 kn.

 • 6. Nabava rezervnih dijelova za računalnu opremu. Predviđena vrijednost nabave iznosi 69.900,00 kn.

 • 7. Usluge mobilne telefonije za 2012. godinu (CPV-64212000). Predviđena vrijednost usluge iznosi 69.999,00 kuna (od 17.08.2012.-dalje za jednu godinu).

 • 8. Usluga mobilne telefonije za 2012/13 (od kolovoza 2012. godine).

 • 9. Usluga održavanja računalne opreme za 2012. god.

 • 10. Nabava rezervnih djelova za računalnu opremu.

 • 11.Nabava prenosnih računala i opreme istih kod službe parkiranja , manje od 70.000,00 kuna

 • 12. Nabava dodatne opreme za službu pauka, manje od 70.000,00 kuna

 • 13. Nabava opreme za dodatno uređenje uređene plaže „Kolovare“ u Zadru za sezonu 2012. godinu.

 • 14. Nabavka opreme i uređenje neuređene plaže “Barakuda“ na Boriku za sezonu 2012. god.

 • 15. Usluga podrške fin. službi Brest d.o.o. Zadar, ugovor.

 • 16. INFO-KOD, usluge održavanja-ugovor.

 • 17. Stručna usavršavanja

 • 18. Najam drugog pauk vozila

 • 19. Održavanja vozila (caddy, pauk...)

Nabava prijenosnih računala i printera

 • a) PIDION 4 komada-50.000,00 kn
 • b) ZEBRA 4 komada-30.000,00 kn

Sve nepredviđene nabavke i usluge biti će naknadno evidentirane i otvorene po istom pravilu kao i gornje te prezentirane i odobrene na Skupštini Društva.

Direktor tvrtke će uredno objaviti nabavu putem elektronske pošte (Javna nabava-usluga) te objaviti odluku temeljem članka 13. Zakona o Javnoj nabavi (NN br.110/07 i 125/08 sa predmetom nabave i evidencijskim brojem. (Otvoreni postupak). Sve predviđene Javne male nabave rješavati će se postupno u zavisnosti o prioritetima i isteku pojedinog ugovora kao i o raspoloživim sredstvima.

Ova je odluka sastavni dio plana financijskog poslovanja za 2012. godinu i stupa na snagu nakon potvrde na Skupštini Društva TD OBALA I LUČICE d.o.o., Medulićeva 2/II, Zadar. (prosinac 2011. godine).


DIREKTOR:
Eduard Duka, dipl. oecc.

  Interaktivna parking karta
 
// Zimski režim naplate parkiranja
// Privremeno zatvaranje parkirališta zbog koncerta grupe The Prodigy
// Privremeno zatvaranje parkirališta u ulici Krešimira Ćosića
 
CIJENE USLUGA
Cjenik parkinga
Cjenik pauk službe