Novo! e-Parking

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Društvo Obala i lučice d.o.o. nastoji svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti mrežnih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu na adresi: https://oil.hr/

STUPANJ USKLAĐENOSTI
Mrežna stranica https://oil.hr/ od 20. rujna 2019. godine djelomično je usklađena sa Smjernicama o pristupačnosti internetskog sadržaja, razina usklađenosti A.

Mrežna stranica Obala i lučice d.o.o. djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Podizanje razine pristupačnosti:

Društvo Obala i lučice d.o.o. je provelo je korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja u maksimalnoj mogućoj mjeri.

• Pružene su ekvivalentne alternative slušnom i vizualnom sadržaju
• Osigurano je da se stranice s novim tehnologijama elegantno transformiraju
• Osigurana je izravna dostupnost ugrađenih korisničkih sučelja
• Korištene su W3C tehnologije i smjernice
• Navedene su informacije o kontekstu i orijentaciji
• Osigurani su jasni navigacijski mehanizmi
• Osigurano je da su dokumenti jasni i jednostavni
• Stvoren je sadržaj koji se može predstaviti na različite načine (na primjer jednostavniji izgled) bez gubitka podataka ili strukture.
• Korisnicima je osigurano dovoljno vremena za čitanje i upotrebu sadržaja.
• Sadržaj je dizajniran na način za koji je poznato da ne uzrokuje napadaje.
• kontrasti pozadine i teksta su u propisanim omjerima gdje god je to moguće
• na stranici nema obrazaca ili skripti čije izvođenje je vremenski ograničeno
• stranica je responzivna i prilagođena prikazima na svim uređajima
• na stranici nema automatske izmjene jezika tekstova koja bi zbunjivala korisnike
• zbog bolje čitljivosti i lakšeg snalaženja posebna je pozornost posvećena razmacima među elementima na stranici te dosljednosti navigacije
• boje ili grafike nisu ključne i nisu jedini kriterij kako bi neki sadržaj bio dostupan i vidljiv

Mrežne stranice Obala i lučice d.o.o. optimizirane su za novije generacije internet preglednika:

• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Opera
• Microsoft Edge
• Safari

Ovisno o pregledniku i vrsti pomoćne tehnologije, može doći do manjih odstupanja u prikazu stranice.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
• osigurati da sve slike sadržavaju kratke opise sadržaja (kroz HTML "alt" atribute)
• sve tablične podatke dodatno obilježiti (zaglavlja redaka i stupaca), dodati tekstualni sažetak (ako je primjenjivo), stilizirati ih CSS-om (ukloniti zastarjele HTML atribute za oblikovanje)
poboljšati navigaciju tipkovnicom:
• jasnije naglasiti elemente koji su u fokusu (kontrastom, okvirom ili sl.)
• podesiti pravilan poredak fokusa (navigacija -> glavni sadržaj -> dodatni sadržaji)
• dodati poveznicu "Preskoči na sadržaj" vidljivu samo čitačima ekrana
• posebno označiti aktivne poveznice podstranica na kojima se posjetitelj nalazi
• dodati mogućnost prebacivanja na verziju sučelja s opcijama:
• dodatno poboljšani kontrast s podcrtanim poveznicama
• podešavanje veličine fonta
• prikazivanja tekstualnog opisa umjesto slika, prikaz crno-bijelih slika

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI
Ova je izjava revidirana je 20. rujna 2021. godine te sastavljena prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti mrežnih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU (2018/1523 od 11. listopada 2018.).
Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je proveo službenik za informiranje. službenik za zaštitu podataka i web uredništvo mrežne stranice podružnice Obala i lučice d.o.o.
Društvo Obala i lučice d.o.o. će I dalje redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da, ukoliko primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom, o istome obavijeste Obala i lučice d.o.o. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Obala i lučice d.o.o., korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte na e-mail: info@oil.hr.

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA
Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje pisanim putem na adresu: Jurišićeva 19, 10000 Zagreb, na tel. 01 4609 041 ili adresu elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

  • Izjavu o pristupačnosti mrežne stranice možete preuzeti i na svoje računalo u .PDF formatu.
    Preuzeti ga možete na sljedećoj poveznici:

    Izjava o digitalnoj pristupačnosti