Novo! e-Parking

Cjenik pauk službe

  • Premještanje osobnih automobila do 1,5 t 300,00 kn
  • Započeta radnja premještanja – dolazak “pauka“ 150,00 kn
  • Usluga čuvanja vozila po danu 50,00 kn
  • Blokada teretnih motornih vozila (lisice) 600,00 kn
  • Započeta radnja blokiranja – dolazak “pauka“ 150,00 kn
  • Ležarina stezaljki za blokadu 50,00 kn

Lokacija odlagališta vozila

Marka Marulića 4, Zadar (parkiralište RAVNICE nasuprot bolnice)