Novo! e-Parking

Osnovana je u svrhu gospodarenja i održavanja javnih površina namijenjenih smještaju motornih vozila i brodica.

Djelatnosti tvrtke «Obala i lučice» d.o.o. Zadar

  • Organizacija i naplata javnih parkirnih površina
  • Premještanje i blokiranje nepropisno parkiranih vozila

Politika zaštite osobnih podataka

ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI – SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Temeljem čl. 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) Obala i lučice d.o.o., Zadar, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa CAD ALATI d.o.o., VELI IŽ bb, OIB: 9581827293.

Objava informacija izvršenja ugovora o javnoj nabavi

Na temelju Zaključka Vlade donesenog 17. ožujka 2011. godine („Narodne novine“ broj: 32/2011), a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tvrtka Obala i lučice d.o.o. objavljuje sljedeće:

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja (.doc)