Novo! e-Parking

Osnovana je u svrhu gospodarenja i održavanja javnih površina namijenjenih smještaju motornih vozila i brodica.

Djelatnosti tvrtke «Obala i lučice» d.o.o. Zadar

  • Organizacija i naplata javnih parkirnih površina
  • Premještanje i blokiranje nepropisno parkiranih vozila

Politika zaštite osobnih podataka

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Objava informacija izvršenja ugovora o javnoj nabavi

Na temelju Zaključka Vlade donesenog 17. ožujka 2011. godine („Narodne novine“ broj: 32/2011), a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tvrtka Obala i lučice d.o.o. objavljuje sljedeće:

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja (.doc)